English flag
Switch to English
Temperatur

Temperatur

Temperaturen måles hvert minutt med en Maxim DS18B20 sensor (±0.5°C Nøyaktighet fra -10°C til +85°C) som er montert i en Vaisala DTR13 strålingsskjerm. Programvaren som brukes for å kommunisere med sensoren er Digitemp som kjører på en Linux server. Målingene lagres i en MySQL database.


Max,Avg,Min siste aar.